Υμηττός
Αναμένουμε την ακύρωση του Π.Δ. Υμηττού

Τρίτη 14 Μαρτίου 2017

 

Για την οριστική ακύρωση του προεδρικού διατάγματος για τον Υμηττό ευελπιστούν οι κάτοικοι των Μεσογείων, μετά τη  δικάσιμο της 10ης Μαρτίου 2017 του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

Στην τελευταία, μάλλον, συνεδρίαση συζητήθηκε η αίτηση ακυρώσεως που έχουν ασκήσει οι Δήμοι κατά του από 14.06.2011 προεδρικού διατάγματος «Καθορισμός μέτρων προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού και των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή – Ιλισσίων» (ΦΕΚ τ. Δ΄ αριθμ. 187/16.06.2011).

 

Υπενθυμίζεται ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας είχε παραπέμψει σχετικά προδικαστικά ερωτήματα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κρίνοντας ως ιδιαιτέρους σοβαρούς τους ισχυρισμούς που είχε προβάλει ο Δήμος Κρωπίας ενώπιόν του περί παραβιάσεως του ενωσιακού δικαίου. Στη συνέχεια, με την από 10.09.2015 απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (υπόθεση C-473/2014, Δήμος Κρωπίας κατά Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής) έγιναν δεκτοί οι σχετικοί ισχυρισμοί και είχε κριθεί ότι το ανωτέρω προεδρικό διάταγμα παραβιάζει το ενωσιακό δίκαιο και, συγκεκριμένα, την Οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001 «σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων».

 


Όνομα:
Σχόλιο:
 
 
Created by | INCOM CMS